21 Μαρτίου 2017

Τι έχω αύριο;


  1. Αντιγραφή και ορθογραφία από το ανθολόγιο στη σελίδα 126 τη φράση: Καλύτερα ..... σκλαβιά και φυλακή!
  2. Να μελετήσω από το κόκκινο τετράδιο τους κανόνες για το τελικό -ν και να λύσω την άσκηση
  3. Να λύσω το πρόβλημα ε από το τετράδιο εργασιών. (έχουμε λύσει παρόμοιο στο πράσινο τετράδιό μας)
  4. Επανάληψη τις προπαίδειες που έχουμε μάθει μέχρι τώρα.
  5. Να μάθω τι είναι τα παμφάγα, τα φυτοφάγα και τα σαρκοφάγα ζώα.
Καλό απόγευμα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: