18 Ιανουαρίου 2017

Μαθήματα ημέρας

Για αύριο στη γλώσσα έχουμε:

 1. ορθογραφία τα ζευγαράκια των αντίθετων λέξεων από το βιβλίο γλώσσας.
 2. μια φωτοτυπία με ασκήσεις (στη φωτοτυπία είναι και η αντιγραφή τους)
Στα μαθηματικά έχουμε :
 1. να λύσουμε ένα πρόβλημα στο τετράδιό μας.
Τα τετράδια εργασιών, ορθογραφίας και το πράσινο ντοσιεδάκι τα έχω κρατήσει στην τάξη.

Καλό απόγευμα.

Η φωτοτυπία γλώσσας

17 Ιανουαρίου 2017

Καθήκοντα ημέρας

Για αύριο έχουμε στη γλώσσα:

 1. Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία τις κόκκινες λέξεις από την άσκηση 3 στο τετράδιο εργασιών (σελ.74)
 2. Να περιγράψουμε γραπτώς στο κόκκινο τετράδιο ένα πρόσωπο από την άσκηση 2 του τετραδίου εργασιών (σελ.73), όπως κάναμε προφορικά στην τάξη.
 3. Να διαβάσουμε τη θεωρία για τα επίθετα και να λύσουμε τις ασκήσεις στη φωτοτυπία. 
Στα μαθηματικά έχουμε:
 1. Να μάθουμε ότι 1€ = 100 λεπτά.
 2. Να λύσουμε τη φωτοτυπία.
Τα πράσινα τετράδια τα έχω κρατήσει στην τάξη.

Να δώσω στους γονείς μου την ανακοίνωση για τη Σχολή Γονέων Κηφισιάς.

Καλό απόγευμα!

Οι φωτοτυπίες για τα επίθετα (χθεσινή και σημερινή)


Η φωτοτυπία μαθηματικών

16 Ιανουαρίου 2017

Καθήκοντα ημέρας

Για αύριο στη γλώσσα έχουν:

 1. αντιγραφή  2 φορές και ορθογραφία από το νέο βιβλίο γλώσσας το κομματάκι που κυκλώσαμε (Πάει ο παλιός .... στην καρδιά).
 2. την άσκηση 1 στη σελίδα 73 από το τετράδιο εργασιών. Την έχουμε κάνει προφορικά στο σχολείο και την έχουμε ξεκινήσει στο κόκκινο τετράδιο.
Στα μαθηματικά έχουν:
 1. να λύσουν κάθετες πράξεις στο πράσινο τετράδιο (3 προσθέσεις και 3 αφαιρέσεις)
 2. να κόψουν τα νομίσματα από το βιβλίο μαθηματικών (βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου στην πρώτη καρτέλα) και να τα φέρουν αύριο μαζί τους.
Το πράσινο και το κόκκινο ντοσιεδάκι τους τα έχω κρατήσει στην τάξη.

Καλό απόγευμα!


12 Ιανουαρίου 2017

Μαθήματα ημέρας

Για αύριο έχουν:

 1. να αντιγράψουν στο ευρετήριο τις λέξεις από την 8η ενότητα, που κολλήσαμε στο κόκκινο τετράδιο
 2. να λύσουν 2 προβλήματα σε φωτοτυπία.
Μην ξεχάσετε να φέρετε το τετράδιο γραπτής έκφρασης όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει.

Οι λέξεις για το ευρετήριο

11 Ιανουαρίου 2017

Καθήκοντα για αύριο

Για αύριο έχουν να γράψουν στο ευρετήριο τις επαναληπτικές λέξεις από την 6η ενότητα που κολλήσαμε στο κόκκινο τετράδιο.Καλό απόγευμα.