21 Σεπτεμβρίου 2011

Αύριο απεργία...

οπότε δεν θα έρθετε καθόλου στο σχολείο.

Για την Παρασκευή έχουμε Αντιγραφή και Ορθογραφία, Ανάγνωση στη Γλώσσα.
Τις διαιρέσεις στο σπιράλ τετράδιο.
Να ολοκληρώσετε τη φωτοτυπία με τα γεωγραφικά διαμερίσματα και να τα μάθετε.
Τέλος στη Φυσική έχετε να ζωγραφίσετε έναν από τους δέκα κανόνες του καλού πειραματιστή!

12 Σεπτεμβρίου 2011

Πρώτο κουδούνι...

σήμερα!
Νέο σχολείο, νέα τάξη, νέα δασκάλα και για εσάς!

Καλή αρχή να έχουμε, παρά τις δυσκολίες, που θα βρούμε μπροστά μας.

Σημερινά έντυπα:
1. Το πρόγραμμα που δόθηκε είναι μόνο για την εβδομάδα που διανύουμε.
Θα σχολάμε καθημερινά στις 13.15 - Ολοήμερο θα λειτουργήσει μόνο για την Α και Δ τάξη.
2. Λίστα υλικών, το μόνο που επείγει είναι η κασετίνα με τα υλικά της και το τετράδιο 3 θεμάτων.
3.Δελτίο ατομικής υγείας, πρέπει να μου παραδοθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
4. Ανακοίνωση διευθυντή.


Καλή αρχή στο γυμνάσιο και στις 21 προηγούμενες σκανδαλιές μου!