1 Δεκεμβρίου 2014

Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Ας ανοίξουμε το ψηφιακό βιβλίο μας

και να συμπληρώσουμε τη φωτοτυπια με τις πόλεις και τα επίνειά τους.