10 Μαρτίου 2011

Κλίση του ρήματος

Ενότητα 10.2 στη γραμματική

Χρονική αντικατάσταση είναι όταν γράφω το ρήμα στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό σε όλους τους χρόνους της ίδιας φωνής.

π.χ. παίζεις
έπαιζες
θα παίζεις
έπαιξες
θα παίξεις
έχεις παίξει
είχες παίξει
θα έχεις παίξει

Εγκλιτική αντικατάσταση είναι όταν γράφω το ρήμα στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό σε όλες τις εγκλίσεις (αν σχηματίζονται) στον ίδιο χρόνο που βρίσκεται.

παίζεις να παίζεις παίζε

Δεν υπάρχουν σχόλια: