11 Ιουνίου 2014

Συμμετοχή γονέων στην "αυτοαξιολόγηση"

Αντιγράφω από το ιστολόγιο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας. http://www.syllogos1dim.gr/

Προς:
Διευθυντή 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας
Σύλλογο Διδασκόντων 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ερυθραίας
Κοινοποίηση:
Σχολικό Σύμβουλο
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 36
Νέα Ερυθραία 5 Ιουνίου 2014
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας έχει αποφασίσει να μην συμμετέχει στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας.
Οι λόγοι είναι οι εξής:
Η διαδικασία που προωθεί το ΥΠΑΙΘ δεν έχει ουδεμία σχέση με αξιολόγηση, δηλαδή με λογισμό – αναστοχασμό επί των αξιών της εκπαίδευσης. Η αποτίμηση του έργου μιας σχολικής μονάδας δεν μπορεί να γίνεται μέσα από την εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης δεικτών, που ναι μεν είναι κατάλληλο για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας που χειρίζεται αντικείμενα προς αποθήκευση, μεταφορά και διανομή (logistics), πρόκειται όμως για γραφειοκρατική διαστροφή όταν εφαρμόζεται στο χώρο της εκπαίδευσης που στοχεύει στη διάπλαση ελεύθερων, μορφωμένων ανθρώπων. Το γεγονός ότι το εν λόγω Σύστημα δεν αποσύρθηκε παρά την εκφρασμένη αντίθεση όλων των φορέων (εκπαιδευτικών και γονέων) και εφαρμόζεται με εντολές και απειλές, θυμίζει άλλες εποχές.
Αντιθέτως η ουσιαστική αποτίμηση του έργου της σχολικής μονάδας και η ανάληψη συλλογικών δράσεων βελτίωσης, μπορεί να γίνεται μέσα από την ενδυνάμωση του ρόλου των υφιστάμενων σχολικών θεσμών που είναι κυρίως ο Σύλλογος Διδασκόντων και όσον αφορά τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς το Σχολικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχει ο Σύλλογος Γονέων. Τα Σχολικά Συμβούλια πρέπει να πάψουν να έχουν τυπικό χαρακτήρα. Επίσης οι συχνότερες συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να αποτελέσουν εργαλείο αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου και ανατροφοδότησής του με δεδομένα που θα συνέβαλλαν στη βελτίωσή του.
Το εφαρμοζόμενο σύστημα έχει ήδη αρχίσει να έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα στην παιδαγωγική διαδικασία. Εντείνει την ατμόσφαιρα ανασφάλειας μέσα στη σχολική μονάδα, προωθεί τον άγριο ανταγωνισμό ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, καλλιεργεί την τάση άκριτης υποταγής σε όλες τις άνωθεν εντολές. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς εμποδίζει το συντονισμό, τη μεταφορά εμπειρίας, την συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων, υπονομεύει τη συνέχεια και τη συνοχή της σχολικής μονάδας. Όλ’ αυτά υποβαθμίζουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, προϋπόθεση της οποίας είναι η πρωτοβουλία, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας του εκπαιδευτικού, η στενή συνεργασία των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική μονάδα. Η ατμόσφαιρα του φόβου, της υποταγής και του περιρρέοντος ανταγωνισμού όλων προς όλους, εισπράττεται από τα παιδιά μας με το χειρότερο τρόπο, ενισχύοντας φαινόμενα αποστροφής προς τη μάθηση και το σχολείο, χαμηλής αυτοεκτίμησης και επιθετικότητας.
Είναι απολύτως σαφές ότι το ΥΠΑΙΘ μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής μονάδας επιδιώκει τη δικαιολόγηση των περικοπών εκπαιδευτικού προσωπικού, τις συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολικών μονάδων. Επιδιώκει την μεταφορά των ευθυνών του, για την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς και γονείς που καλούνται να καλύψουν τα κόστη είτε βάζοντας το χέρι στην τσέπη, είτε προσφεύγοντας σε ιδιώτες «χορηγούς» μετατρέποντας το σχολείο από «ναό της γνώσης» σε «οίκο εμπορίου».
Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας, αφενός ενδυναμώνοντας τις διεκδικήσεις του προς το Δήμο και την Πολιτεία, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή του στην Ένωση Γονέων Κηφισιάς και την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής και αφετέρου αναπτύσσοντας καθημερινά ανοικτό και ειλικρινή διάλογο με το Σύλλογο Διδασκόντων. Με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας θα συνεχίσουμε να είμαστε συναγωνιστές, συμπαραστάτες, συνεργάτες.
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Υγ δικό μου
Ευχαριστώ πολύ το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου που με το συγκεκριμένο κείμενό τους δίνουν φωνή στους προβληματισμούς μου και την αγωνία μου για το δημόσιο σχολείο και λυπάμαι που μέχρι σήμερα η ομοσπονδία μου δεν με είχε καλύψει με τον ίδιο τρόπο.
Συνάδελφοι που επισκέπτεστε τις 21 σκαναδαλιές, προωθήστε το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης προς τους γονείς των σχολείων σας. Αν υπάρχει ελπίδα για να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο, είναι στα χέρια των γονιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: