25 Ιανουαρίου 2017

Καθήκοντα ημέρας

Για αύριο στη γλώσσα έχουμε:

  1. ανάγνωση από τη σελίδα 8 τις περιγραφές του Λουκά και της Χαράς
  2. ορθογραφία έχουμε επανάληψη τις ίδιες λέξεις αλλά να τις ξέρουμε ως ζευγάρια αντίθετων επιθέτων, τα έχουμε ήδη γράψει στο κόκκινο τετράδιο.
  3. 1 φωτοτυπία στο κόκκινο ντοσιεδάκι.
Στα μαθηματικά να λύσουμε μια φωτοτυπία με προβλήματα και κάθετες πράξεις.

Η φωτυπία γλώσσας


Μαθηματικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: