17 Σεπτεμβρίου 2017

Προαναγνωστικό στάδιο

Πολύ σημαντικές οι εργασίες για να διαπιστώσουμε τη φωνολογική ενημερότητα των μαθητών μας.

Αρχικά, λέμε δυνατά τι δείχνουν οι εικόνες και μετά ενώνουμε αυτές που ξεκινούν από την ίδια φωνή.

Ελέφαντας - Ελάφι

Δεύτερη άσκηση: συλλαβισμός.
Κόβω τις λέξεις σε κομματάκια με παλαμάκια και ύστερα κυκλώνω το σωστό αριθμό.

μή - λο = 2

Δεν υπάρχουν σχόλια: