7 Μαΐου 2014

Κεφάλαιο 38 Διαχειρίζομαι προβλήματα

Στο σημερινό μάθημα θα μάθουμε:

  • να οργανώνουμε τις πληροφορίες ενός προβλήματος
  • να αναλύουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα σε άλλα απλούστερα
  • να χρησιμοποιούμε σε προβλήματα τα πολλαπλάσια και τους διαιρέτες
Για να θυμηθούμε όμως τι είναι η "τιμή αγοράς",  η "τιμή πώλησης" και το "κέρδος";

Ένας έμπορος αγοράζει ένα προϊόν 100 ευρώ από το εργοστάσιο. Θα το πουλήσει στην ίδια τιμή;
 Πάμε στο τετράδιο εργασιών και στο διαδραστικό βιβλίο μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: