27 Μαΐου 2014

Οδηγίες για τις εργασίες της ιστορίας.

Για να είναι επιτυχημένη η εργασία μας ακολουθούμε βασικούς κανόνες:

  1. Να είναι ιδιόχειρη, δηλαδή να την έχουμε γράψει με το χεράκι μας και όχι απλή αντιγραφή και επικόλληση από τον υπολογιστή.
  2. Να είναι σύντομη και περιεκτική (ο κανόνας των 10 σειρών).Αναφέρουμε τα πιο σημαντικά για το θέμα μας, χωρίς να φλυαρούμε, και γράφουμε όσα καταλαβαίνουμε.
  3. Στολίζουμε την εργασία είτε με εικόνες, είτε με δικές μας ζωγραφιές ή χρώματα στο χαρτί για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον του αναγνώστη που περνά.
Πιο συγκεκριμένα για τις μαθήτριες που έχουν εργασία για τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, να αναφέρουν στην εργασία τους τα εξής:
  • Πού βρίσκεται/βρισκόταν το "θαύμα" που τους έτυχε;
  • Ποιος το δημιούργησε; (αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος άνθρωπος, πείτε ποιος λαός)
  • Ποια ήταν η χρήση του; Γιατί το έφτιαξαν; Ως τι λειτουργούσε;
  • Πότε και από τι καταστράφηκε; (θυμίζω ότι μόνο ένα θαύμα σώζεται  μέχρι και σήμερα)
Οι εργασίες είναι για την Παρασκευή στο μάθημα της ιστορίας. Τα παιδιά που αναλαμβάνουν εργασία απαλλάσονται από το μάθημα της ημέρας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: