13 Φεβρουαρίου 2017

Μαθήματα ημέρας

Για αύριο στη γλώσσα έχουμε

  1. αντιγραφή και ορθογραφία τις λέξεις στο κόκκινο τετράδιο
  2. να γράψουμε προτάσεις με τις λέξεις της ορθογραφίας στο κόκκινο τετράδιο
  3. να αντιγράψουμε τις λέξεις στο ευρετήριο
Στα μαθηματικά θυμηθήκαμε τα γεωμετρικά σχήματα και τα γεωμετρικά στερεά και για το σπίτι έχουμε την άσκηση β, στη σελίδα 32 του τετραδίου εργασιών (το α΄τεύχος, που τους το ξαναμοίρασα σήμερα).

Οι λέξεις για το ευρετήριο

Δεν υπάρχουν σχόλια: