20 Φεβρουαρίου 2017

Μαθήματα ημέρας

Για αύριο στη γλώσσα έχουμε:

  1. Αντιγραφή, ορθογραφία και ανάγνωση από το βιβλίο γλώσσας, σελίδα 32.
  2. Άσκηση σε φωτοτυπία στο κόκκινο ντοσιεδάκι.
Στα μαθηματικά έχουμε ασκήσεις σε φωτοτυπία.
Σήμερα πήγαμε στο κεφάλαιο 19 στα αριθμητικά μοτίβα, μιας και την Παρασκευή είχαμε δει τα γεωμετρικά μοτίβα.

Μην ξεχάσετε τις δηλώσεις για την εκδρομή.

Η φωτοτυπία της γλώσσας

και η φωτοτυπία μαθηματικών

Δεν υπάρχουν σχόλια: