21 Οκτωβρίου 2010

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης

μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες δύο ή περισσοτέρων αριθμών.

Τον μέγιστο κοινό διαιρέτη μπορούμε να τον βρούμε με παραγοντοποίηση ή με τον αλγόριθμό του Ευκλείδη.


Παρακολουθήστε το βίντεο για τους διαιρέτες, τους κοινούς διαιρέτες και για το μέγιστο κοινό διαιρέτη.


Πρακτικά,
βάζουμε στη σειρά τους αριθμούς που θέλουμε να βρούμε το Μ.Κ.Δ.
Στη συνέχεια γράφουμε από κάτω τον μικρότερο και κάτω από τους άλλους γράφεις το υπόλοιπο της διαίρεσης με αυτόν τον αριθμό
Συνεχίζεις το ίδιο έως ότου βρεθεί μόνο ένας αριθμός(πλην των 0) όπου θα είναι και ο Μ.Κ.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: