21 Οκτωβρίου 2010

Κριτήρια διαιρετότητας

Για να διακρίνουμε εύκολα και γρήγορα αν ένας ακέραιος αριθμός διαιρείται ακριβώς από έναν άλλο, χρησιμοποιούμε ορισμένους κανόνες που τους έχουμε ονομάσει κριτήρια διαιρετότητας.

Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 2, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0 ή 2 ή 4 ή 6 ή 8(δηλαδή ζυγός αριθμός)

Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 5, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 5 ή 0

Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 10, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0.

Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 3, όταν το άθροισμά των ψηφίων του διαιρείται με το 3.

Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 4, όταν τα δυο τελευταία του ψηφία διαιρούνται με το 4.

Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 6 αν είναι ταυτόχρονα διαιρετός και με το 2 και με το 3

Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 8, όταν οι 3 τελευταίοι αριθμοί σχηματίζουν αριθμό που διαιρείται με το 8.

Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 9, όταν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 9.


Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 100, το 1000,... όταν τα τελευταία του ψηφία είναι 00, 000, ....


Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 25, όταν τα δυο τελευταία του ψηφία διαιρούνται με το 25 (δηλ. 00, 25, 50, 75)

Ώρα για εξάσκηση...
Θα το περάσεις το τεστ;

Θα βρεις τα σωστά τετράγωνα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: