23 Μαΐου 2012

Ο κύκλος


Ο κύκλος είναι είναι μία κλειστή καμπύλη γραμμή, που όλα τα σημεία της ισαπέχουν από ένα σημείο 0 στο εσωτερικό της (το κέντρο του κύκλου)


Η ακτίνα του κύκλου είναι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το κέντρο με ένα σημείο του κύκλου.


Η διάμετρος είναι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του   κύκλου και περνάει από το κέντρο 0.


Σε ένα κύκλο υπάρχουν άπειρες ακτίνες και διάμετροι.


Στον ίδιο κύκλο όλες οι ακτίνες και οι διάμετροι είναι ίσες μεταξύ τους. 
Επίσης στον ίδιο κύκλο η διάμετρος είναι πάντα διπλάσια από την ακτίνα.


Θυμίζω τους τύπους


δ = 2 x α      και      α = δ : 2


Τέλος για να βρούμε το μήκος του κύκλου (κ) πολλαπλασιάζουμε τη διάμετρο του κύκλου με τον αριθμό 3,14


κ = δ x 3,14

Δεν υπάρχουν σχόλια: