11 Φεβρουαρίου 2014

Οικοσυστήματα της Ελλάδας.

Ανοίξτε το λεξικό και ψάξτε να βρείτε τη σημασία της λέξης οίκος, της λέξης σύστημα και της σύνθετης λέξες οικοσύστημα.

οίκος: ουσιαστικό που σημαίνει κατοικία, σπίτι

σύστημα: ουσιαστικό που σημαίνει σύνολο από σώματα, πράγματα, έννοιες ή διαδικασίες που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση ώστε κάθε αλλαγή σε ένα από αυτά να επιδρά και σε ένα άλλο ή και σε όλα τα άλλα. 

οικοσύστημα: ουσιαστικό που σημαίνει τη βασική οικολογική μονάδα που αποτελείται από το φυσικό περιβάλλον τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό και τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους.  

Έμβια στοιχεία του οικοσυστήματος είναι αυτά που έχουν ζωή, όπως τα φυτά και τα ζώα.
Άβια στοιχεία του οικοσυστήματος είναι αυτά που δεν έχουν ζωή όπως το νερό, το έδαφος, το φως, η θερμοκρασία.

Για να ξεχωρίσουμε τα έμβια από τα άβια στοιχεία

Η τροφική αλυσίδα περιγράφει τους τροφικούς δεσμούς που συνδέουν τους οργανισμούς σε ένα οικοσύστημα. Τα φυτά παίρνουν ανόργανα στοιχεία από το έδαφος και με τη βοήθεια του ήλιου φωτοσυνθέτουν σε θρεπτικά στοιχεία για να τραφούν. Τα φυτά αποτελούν τροφή για τα φυτοφάγα ζώα, τα οποία με τη σειρά τους είναι τροφή για τα σαρκοφάγα ζώα.

Για να σχηματίσουμε τροφικές αλυσίδες.

Μια παρουσίαση ακόμα για το θέμαΈνα ακόμα παιχνίδι με τροφικές αλυσίδες στα αγγλικά.
Κάντε κλικ στο βέλος για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ακόμα και αν δεν γνωρίζετε τις λέξεις στα αγγλικά, έχει εικόνες που θα σας βοηθήσουν. Βάλτε το σωστό στοιχείο σε κάθε κουτάκι και δείτε την τροφική αλυσίδα.

Ήρθε η ώρα για τραγούδι


Δεν υπάρχουν σχόλια: