15 Μαΐου 2017

Τι έχω για αύριο

Στη γλώσσα έχω:

  1. ανάγνωση την ταυτόητα του Μαξ στη σελίδα 36
  2. αντιγραφή και ορθογραφία την πρόταση με τα μπλε γράμματα στη σελίδα 36
  3. να συμπληρώσω στο τετράδιο εργασιών στη σελίδα 50 τα στοχεία της ταυτότητάς μου, που δεν ήξερα απ'έξω.
  4. να αντιγράψω στο ευρετήριο τις λέξεις της προηγούμενης ενότητας
Στα μαθηματικά έχω:
  1. να λύσω τις ασκήσεις α, β,γ, στ από τις σελίδες 30 -31 στο γ τεύχος του τετραδίου εργασιών
  2. να κόψω τα χαρτονομίσματα (προαιρετικά) που είναι στο τέλος του βιβλίου μαθηματικών
Στη Μελέτη Περιβάλλοντος δεν έχω τίποτα.

Οι λέξεις για το ευρετήριο

Δεν υπάρχουν σχόλια: