21 Μαΐου 2017

Μαθήματα για τη Δευτέρα

Στη γλώσσα έχουμε:

  1. ανάγνωση το ποίημα στη σελίδα 42
  2. αντιγραφή και ορθογραφία τη 2η στροφή του ποιήματος
  3. τετράδιο εργασιών σελίδα 55 και 56 τις ασκήσεις 9 και 11
Στα μαθηματικά έχουμε ασκήσεις στο πράσινο τετράδιο σε φωτοτυπία.

Στη Μελέτη ασχοληθήκαμε με τα μεταφορικά μέσα και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν έχουμε τίποτα για το σπίτι.΄

Η φωτοτυπία για το σπίτι

Δεν υπάρχουν σχόλια: