8 Μαΐου 2017

Τι μαθήματα έχω για αύριο;

Στη γλώσσα έχω:

  1. ανάγνωση στη σελίδα 28 του γ' τεύχους
  2. ορθογραφία στη σελίδα 30 τις προτάσεις με τα κεφαλαία γράμματα, αφού τις αντιγράψουμε στο κόκκινο τετράδιο με πεζά γράμματα.
  3. Στο κόκκινο τετράδιο έχουμε επίσης να βάλουμε σε σειρά τις εικόνες και να γράψουμε τις λεζάντες στην 4η και στη 5η εικόνα (για βοήθεια μπορούμε να δούμε τις σελίδες 27-28)
  4. Να γράψουμε στο ευρετήριο τις λέξεις της προηγούμενης ενότητας.
Στα μαθηματικά έχουμε μια φωτοτυπία με πράξεις στο ντοσιεδάκι

Στη Μελέτη Περιβάλλοντος έχουμε να μάθουμε τι μας προσφέρουν τα φυτά που είναι στη σελίδα 82.

Οι εικόνες για το τετράδιο γλώσσας

Οι λέξεις για το ευρετήριο της 15ης ενότητας


Η φωτοτυπία μαθηματικών 

Δεν υπάρχουν σχόλια: