24 Ιανουαρίου 2012

κεφ 16 Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

1. Πώς αντιμετώπισε τους εξωτερικούς κινδύνους ο Ιουστινιανός;
● Υπέγραψε συνθήκες ειρήνης με τους γείτονες λαούς στο Δούναβη και τους Πέρσες στην Ανατολή, δίνοντάς τους πολλά χρήματα.
● Έκανε σκληρούς πολέμους με τους Γότθους και τους Βάνδαλους, που είχαν κατακτήσει τις δυτικές επαρχίες, διέλυσε τα κράτη τους και ανέκτησε τα χαμένα εδάφη της Δύσης και της Αφρικής.

2. Πόσο κράτησαν οι πόλεμοι αυτοί και ποιοι διακρίθηκαν σ’ αυτούς;
Οι πόλεμοι κράτησαν 20 χρόνια και σ’ αυτούς διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι στρατηγοί Βελισάριος και Ναρσής.

3. Ποια αποτελέσματα έφεραν οι νίκες και οι κατακτήσεις;
● Έδωσαν δόξα στον αυτοκράτορα και αύξησαν το γόητρο του βυζαντινού κράτους.
● Έφτασαν την αυτοκρατορία στα παλαιά της σύνορα και έκαναν τη Μεσόγειο «βυζαντινή λίμνη».
● Άνοιξαν τους δρόμους του εμπορίου και της επικοινωνίας με τη Δύση.
● Βοήθησαν να γίνουν στις δυτικές επαρχίες έργα ισάξια με εκείνα της Πόλης και της Ανατολής.

4. Ποιες ήταν οι αρνητικές συνέπειες των μακροχρόνιων πολέμων με τους Γότθους και τους Βανδάλους στη δύση;
● Κούρασαν τις στρατιωτικές δυνάμεις και αποδυνάμωσαν τις φρουρές των συνόρων στο Δούναβη και την Ανατολή.
● Εξάντλησαν οικονομικά την αυτοκρατορία και δυσαρέστησαν τους πολίτες.
● Διευκόλυναν τους Πέρσες να παραβαίνουν συχνά τις συνθήκες ειρήνης, ζητώντας κάθε φορά περισσότερα χρήματα, και τους βόρειους γείτονες να παραβιάζουν τα σύνορα και να λεηλατούν τα βυζαντινά εδάφη.

5. Τι αναγκάστηκε να κάνει ο αυτοκράτορας;
Ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να στραφεί ξανά στην Ανατολή και να εγκαταλείψει εκτεθειμένες σε νέους κινδύνους τις δυτικές επαρχίες.


Τα κεφάλαια 13 και 14 θα τα βρείτε σε προηγούμενες αναρτήσεις (κάντε κλικ στον αριθμό)

Δεν υπάρχουν σχόλια: