6 Φεβρουαρίου 2012

κεφ 17 Οι γείτονες των Βυζαντινών


  1. Από πού προέρχονταν οι λαοί που κατοικούσαν στα σύνορα του Βυζαντίου;

Κάποιοι ζούσαν εκεί από τα παλιότερα χρόνια και άλλοι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά, κατά τις μετακινήσεις τους.

  1. Πώς τους αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί;

Οι Βυζαντινοί επικοινωνούσαν μαζί τους και προσπαθούσαν να διατηρούν καλές σχέσεις.

  1. Ποια προβλήματα δημιουργούσαν στην αυτοκρατορία αυτοί οι λαοί;

a) Έκαναν επιδρομές,

b) λεηλατούσαν και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες,

c) καταλάμβαναν τις ακρινές επαρχίες και αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους τους.

d) Έκλειναν τα περάσματα της στεριάς και της θάλασσας και

e) δυσκόλευαν τον ανεφοδιασμό της πρωτεύουσας σε σιτάρι, πρώτες ύλες και αγαθά.

  1. Ποιος ήταν ο πόθος των γειτονικών λαών του Βυζαντίου;

Γνώριζαν την Κωνσταντινούπολη, θαύμαζαν τη ζωή και τον πλούτο της και ήθελαν να την κατακτήσουν. Πολλές φορές παραβίαζαν τα σύνορα έφταναν έξω από τα τείχη της Πόλης και την πολιορκούσαν από στεριά και θάλασσα.

  1. Πώς τους αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί;

Οχύρωναν την πόλη τους, αντιστέκονταν και τους αντιμετώπιζαν με πολεμικά, οικονομικά και διπλωματικά μέσα.

  1. Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι λαοί, γείτονες των Βυζαντινών;

Στον βορρά οι Σλάβοι, οι Άβαροι και οι Βούλγαροι και στην ανατολή οι Πέρσες και οι Άραβες με αρχηγό το Μωάμεθ ήταν οι λαοί που απασχόλησαν περισσότερο το Βυζάντιο.

Μία ωραία παρουσίαση σχετική με το μάθημά μας από το blog Περί ανέμων, υδάτων και σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: