12 Φεβρουαρίου 2012

Τήξη και πήξη των σωμάτων

Με τον μικρόκοσμο εξηγώ την τήξη και την πήξη των σωμάτων... Όταν ένα σώμα μετατρέπεται από στερεό σε υγρό λέμε ότι το σώμα λιώνει και έχουμε το φαινόμενο της τήξης.

Στην αντίστροφη πορεία δηλ. το υγρό να μετατρέπεται σε στερεό λέμε ότι το σώμα πήζει και έχουμε το φαινόμενο της πήξης.
Έχουμε δηλ. δυο φαινόμενα: την τήξη και την πήξη που είναι αντίστροφα.
Και στις δυο περιπτώσεις σημαντικό ρόλο παίζει η θερμότητα.

Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται απορρόφηση θερμότητας (θέρμανση) από το στερεό για να γίνει υγρό, ενώ στη δεύτερη απομάκρυνση θερμότητας (ψύξη) από το υγρό. Παρατηρείστε μια λαμπάδα που καίει. Το κερί με τη φλόγα λιώνει (απορροφά θερμότητα) γίνεται υγρό πέφτει κάτω και μόλις έλθει σε επαφή με την ψυχρή επιφάνεια του δαπέδου (χάνει θερμότητα) πήζει γίνεται πάλι κερί.
Για να δοκιμάσουμε στο παρακάτω παιχνίδι διάφορα υλικά, βάζοντάς τα είτε στο ψυγείο είτε στο φούρνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: