14 Φεβρουαρίου 2012

κεφ 18 Πέρσες και ΄Αβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

1. Πότε έγινε αυτοκράτορας στο Βυζάντιο ο Ηράκλειος;
Ο Ηράκλειος έγινε αυτοκράτορας στο Βυζάντιο το 610μ.Χ.

2. Σε ποια κατάσταση βρήκε την αυτοκρατορία;
Η αυτοκρατορία ήταν σε δεινή κατάσταση, δηλαδή : το βυζαντινό κράτος απειλούσαν οι Άβαροι στην Ευρώπη και οι Πέρσες στην Ασία και τα ταμεία του κράτους ήταν άδεια.

3. Τι δεν μπορούσε να κάνει ο Ηράκλειος λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης του κράτους;
Χωρίς χρήματα δεν μπορούσε να οργανώσει στρατό και στόλο. Οι Πέρσες δεν δέχονταν την ειρήνη και οι Άβαροι ζητούσαν υπερβολικά χρήματα.

4. Ποιος και πώς τον βοήθησε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα;
Τον βοήθησε ο Πατριάρχης Σέργιος, ο οποίος έδωσε τα χρήματα της εκκλησίας ως δάνειο στο κράτος.


5. Τι έκανε μ’ αυτά τα χρήματα ο Ηράκλειτος;
● Ο Ηράκλειος οργάνωσε το στρατό και το στόλο.
● Επισκεύασε τα τείχη και συγκέντρωσε εφόδια και τροφές για τους κατοίκους της Πόλης.
● Μοίρασε γη στους στρατιώτες των συνόρων, με την υποχρέωση να την καλλιεργούν και να την υπερασπίζονται.
● Έκλεισε ειρήνη με τον αρχηγό των Αβάρων, Χαγάνο, προσφέροντάς του χρήματα.

6. Τι έκανε αφού δεν είχε την απειλή των Αβάρων;
Στράφηκε εναντίον των Περσών, οι οποίοι, με βασιλιά το Χοσρόη είχαν κατακτήσει τη Συρία, τη Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Αιχμαλώτισαν τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και μετέφεραν τον Τίμιο Σταυρό στην πρωτεύουσά τους Κτησιφώντα.


7. Πόσες εκστρατείες έκανε εναντίον των Περσών και ποιο ήταν το αποτέλεσμά τους;
Εκστράτευσε δύο φορές. Την πρώτη διέσχισε τη Μικρά Ασία και χωρίς να πολεμήσει τους Πέρσες που βρίσκονταν εκεί, βάδισε κατά της Περσίας αναγκάζοντας τους Πέρσες να υποχωρήσουν.
Κατά τη δεύτερη (626μ.Χ.) οι Πέρσες συνεννοήθηκαν με τους Αβάρους και από κοινού πολιόρκησαν την Πόλη από στεριά και θάλασσα. Ο Ηράκλειος δεν προλάβαινε να γυρίσει να βοηθήσει την Πόλη.

8. Σε ποιους είχε αναθέσει τη φύλαξη της Πόλης κατά τη διάρκεια των εκστρατειών και πως προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την απειλή των Αβάρων;
Την προστασία τη Πόλης την είχε αναθέσει στον Πατριάρχη Σέργιο και το μάγιστρο Βώνο. Αυτοί πρόσφεραν περισσότερα χρήματα στους Αβάρους, για να λύσουν την πολιορκία, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν.

9. Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτής της άρνησης;
Οι Βυζαντινοί εξοργίστηκαν και υπερασπίστηκαν με κάθε μέσο την Πόλη. Πολέμησαν γενναία, απέκρουσαν τις επιθέσεις στη στεριά και βύθισαν με τους δρόμωνές τους τα μονόξυλα των Αβάρων στη θάλασσα. Οι Πέρσες, βλέποντας αυτή την εξέλιξη, έλυσαν την πολιορκία και αναχώρησαν για τη χώρα τους.

10. Σε ποιον απέδωσαν οι βυζαντινοί τη σωτηρία της Πόλης;
Οι κάτοικοι απέδωσαν τη σωτηρία της Πόλης στην Παναγία και όρθιοι, όλη τη νύχτα, έψαλαν προς τιμή της τον Ακάθιστο Ύμνο.

11. Ποιες ήταν οι συνέπειες της νίκης αυτής;
Ο στρατός του αυτοκράτορα νίκησε τους Πέρσες σε αλλεπάλληλες μάχες. Ελευθέρωσε τις υποδουλωμένες περιοχές, ξαναπήρε τον Τίμιο Σταυρό και τους ανάγκασε να υπογράψουν ειρήνη και να επανέλθουν στα αρχικά τους σύνορα. Ο Ηράκλειος γύρισε θριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη.Δεν υπάρχουν σχόλια: