28 Φεβρουαρίου 2012

Κεφ 21 Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

1. Ποια περίοδο και γιατί δεν ήταν καλές οι σχέσεις των Βυζαντινών με τους Σλάβους;

Από τον 4ο ως τον 7ο αιώνα οι σχέσεις των Βυζαντινών με τους Σλάβους δεν ήταν καλές, γιατί οι Σλάβοι έκαναν επιθέσεις μαζί με άλλους λαούς κατά των βυζαντινών περιοχών.

2. Πότε και γιατί βελτιώθηκαν οι σχέσεις των Βυζαντινών με τους Σλάβους;

Οι σχέσεις τους βελτιώθηκαν στις αρχές του 8ου αιώνα. Πολλοί Σλάβοι εγκαταστάθηκαν στη νότια Βαλκανική και ενσωματώθηκαν στους βυζαντινούς πληθυσμούς και στον τρόπο ζωής τους. Επίσης οι Βυζαντινοί τους έδιναν γη να καλλιεργήσουν και τους χρησιμοποιούσαν ως μισθοφόρους στο στρατό ή ως τεχνίτες στα δημόσια έργα.

3. Τι έγινε με τους Σλάβους της βόρειας Βαλκανικής;

Εκεί οι σλαβικές φυλές συνεργάστηκαν μεταξύ τους και οργάνωσαν δικά τους κράτη. Το διοικητικό τους σύστημα ήταν επηρεασμένο από το Βυζάντιο, με το οποίο επικοινωνούσαν και διατηρούσαν καλές σχέσεις.

4. Τι ζήτησαν από τους Βυζαντινούς οι Σλάβοι;

Το 862 μ.Χ., ο Σλάβος ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος έστειλε πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε από τους Βυζαντινούς να στείλουν ιεραποστόλους για να διδάξουν στο λαό τη χριστιανική πίστη.

5. Ποια ήταν η απάντηση των Βυζαντινών;

Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Γ’ αποδέχτηκε την πρόσκληση του Ρατισλάβου και ο πατριάρχης Φώτιος ανέθεσε τη σημαντική αυτή αποστολή σε δυο αδελφούς από τη Θεσσαλονίκη, τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο, στελέχη της Πατριαρχικής Σχολής, οι οποίοι μιλούσαν τη σλαβική γλώσσα.

6 Τι έκαναν οι δυο ιεραπόστολοι;

Πήγαν με επιλεγμένους συνεργάτες στη Μοραβία και εργάστηκαν επί τρία χρόνια. Εκπαίδευσαν μαθητές και ιερείς, οργάνωσαν τη λειτουργία της εκκλησίας και κήρυξαν το χριστιανικό λόγο.

7. Τι έκαναν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της γλώσσας;

Επειδή η σλαβική γλώσσα δεν είχε γραφή, επινόησαν το σλαβικό αλφάβητο, που βάση του έχει το ελληνικό. Έτσι μετέφρασαν σε απλό και κατανοητό λόγο τα ιερά κείμενα και έθεσαν τις βάσεις της γραπτής σλαβικής γλώσσας.

8. Γιατί το έργο που δημιούργησαν είναι μεγάλο και σημαντικό;

Εκχριστιάνισαν τους Σλάβους και οργάνωσαν την εκκλησία τους.

Συνέβαλαν στην ανάπτυξη φιλικών δεσμών ανάμεσα στους σλαβικούς

λαούς και το Βυζάντιο, οι οποίοι διατηρούνται μέχρι τις μέρες μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: