9 Δεκεμβρίου 2013

Ο Χριστός καλεί τους μαθητές του

Με λίγα λόγια :


  • Ο Χριστός κάλεσε κοντά του πρώτα τον Ανδρέα, το Σίμωνα Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη που ήταν ψαράδες.
  • Ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ και ο Λευΐ (Ματθαίος) άφησαν τα πάντα μ'ένα λόγο του Κυρίου και τον ακολούθησαν.
  • Οι μαθητές του Χριστού έζησαν κοντά του και γνώρισαν το δρόμο του.
  • Οι μαθητές του Χριστού συνέχισαν το έργο του και βάδισαν το δρόμο του.
Άκουσε το μάθημα και προσπάθσε να απαντήσεις τις παρακάτω ερωτήσεις...

1. Γιατί ο Χριστός δεν ήταν μόνος στην πορεία του για να γνωρίσουν οι άνθρωποι το δρόμο του;

2. Ποιοι ήταν οι μαθητές του Χριστού;

3. Γιατί ο Ανδρέας ονομάστηκε Πρωτόκλητος;

4. Τι είπε ο Ιησούς στον Ανδρέα και τον Πέτρο;

5. Τι ένιωθαν οι μαθητές για το δάσκαλό τους;

6. Για ποιο έργο προετοίμαζε ο Χριστός τους μαθητές του;
Δεν υπάρχουν σχόλια: