9 Δεκεμβρίου 2013

Εγώ είμαι η οδός

Με λίγα λόγια:

  • Ο Χριστός με τη διδασκαλία του και τα θαύματά του έδειξε το δρόμο της αγάπης στους ανθρώπους.
  • Ο Χριστός με το σταυρικό θάνατό του και την Ανάστασή του μας οδήγησε στη Βασιλεία του Θεού.
Άκουσε το μάθημα της ημέρας και προσπάθησε να απαντήσεις στις  παρακάτω ερωτήσεις:

Τι ρώτησε ο Θωμάς το Χριστό;

Τι απάντησε ο Χριστός στο Θωμά;

Με ποιον τρόπο έδειξε ο θεός την αγάπη του στους ανθρώπους;

Τι έκανε ο Χριστός για τους ανθρώπους;

Ποια εντολή έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του λίγο πριν οδηγηθεί στο θάνατο;

Με το έργο και τη διδασκαλία του τι έδειξε ο Χριστός στους ανθρώπους;

Δεν υπάρχουν σχόλια: