30 Μαρτίου 2014

H Θήβα και η βοιωτική συμμαχία

Οι βοιωτικές πόλεις είχαν σχηματίσει συμμαχία και χρησιμοποιούσαν δικό τους νόμισμα. Από τις πόλεις αυτές η πιο σημαντική ήταν η Θήβα. Οι Θηβαίοι αργότερα ως αρχηγοί της συμμαχίας δε δέχτηκαν να υπογράψουν την Ανταλκίδεια ειρήνη, γιατί δεν ήθελαν να διαλυθεί η βοιωτική συμμαχία.
Η Θήβα ήταν η πιο ονομαστή πόλη της Βοιωτίας. Πρώτο πολιτευμά της ήταν η βασιλεία, όμως οι πλούσιοι γαιοκτήμονες έδιωξαν το βασιλειά και κυβέρνησαν αυτοί.

Οι πόλεις της Βοιωτίας δημιούργησαν και αυτές συμμαχία (το κοινό των Βοιωτών) με τα εξής χαρακτηριστικά:

  1. Την αρχηγία της συμμαχίας την είχαν συνήθως οι Θηβαίοι.
  2. Χρησιμοποιούσε δικό της νόμισμα, γιατί αυτό διευκόλυνε τις σχέσεις μεταξύ των πόλεων της συμμαχίας. Το νόμισμα από τη μια πλευρά είχε την περίφημη βοιωτική ασπίδα και από την άλλη πλευρά κάθε πόλη είχε τη δική της παράσταση.
  3. Το πιο σημαντικό θρησκευτικό κέντρο ήταν το μαντείο του Ογχηστού, που λατρευόταν ο Ποσειδώνας και γίνονταν αγώνες, στους οποίους έπαιρναν μέρος αθλητές απ'όλες τις βοιωτικές πόλεις.
Οι Πλαταιές δεν πήραν μέρος στη βοιωτική συμμαχία, παρόλο που οι Θηβαίοι τους πίεσαν πάρα πολύ, γιατί φώναξαν για βοήθεια τους Αθηναίους και με τη βοήθειά τους νίκησαν τους Θηβαίους. Από τότε  οι Πλαταιείς ήταν σύμμαχοι των Αθηναίων.
Σύμφωνα με τους όρους της Ανταλκίδειας ειρήνης που υπέγραψαν οι Σπαρτιάτες έπρεπε όλες οι ελληνικές πόλεις να μείνουν αυτόνομες. Οι Θηβαίοι όμως δεν τους δέχτηκαν διότι θα έπρεπε να διαλύσουν τη βοιωτική συμμαχία και δεν τους συνέφερε.Συμπλήρωσε τα κενά.
Λύσε το σταυρόλεξο.

Εκτός από τη βοιωτική, ποιες άλλες συμμαχίες γνωρίζετε;

Εκτός απο τη βοιωτική συμμαχία είναι γνωστές και άλλες συμμαχίες.
Το 478 π.Χ. ιδρύθηκε η Α Αθηναϊκή συμμαχία, στην οποία έλαβαν μέρος πολλές παραθαλάσσιες και νησιωτικές πόλεις με αρχηγό την Αθήνα. Σιγά σιγά όμως η Αθήνα πήρε ηγεμονικό ρόλο και δυσαρέστησε κάποιες σύμμαχες πόλεις.
Αυτή τη δυσαρέσκεια των συμμάχων αλλά και τη μεγάλη δύναμη της Αθήνας είδαν οι Σπαρτιάτες και αποφάσισαν να φτιάξουν και εκείνοι τη δική τους συμμαχία, την Πελοποννησιακή συμμαχία.
Μετά το τέλος όμως του Πελλοπονησιακού πολέμου η αυταρχική συμπεριφορά των Σπαρτιατών απογοήτευσε τους συμμάχους της. Για αυτό το λόγο η Κόρινθος, η Θήβα, η Αθήνα και άλλες πολεις συμμάχησαν εναντίον της Σπάρτης, με την παρότρυνση των Περσών.

Γιατί νομίζεις ότι οι Θηβαίοι δεν αποδέχτηκαν τους όρους της Ανταλκίδειας ειρήνης;

Το 386 π.Χ. οι Σπαρτιάτες υπέγραψαν την Ανταλκίδεια ειρήνη, που μέσα στους όρους της ήταν ότι οι πόλεις της Ελλάδας έπρεπε να γίνουν αυτόνομες, δηλαδή μόνες τους να λύνουν τα ζητήματά τους. Αυτό σήμαινε ότι οι πόλεις θα ήταν ανεξάρτητες και δεν θα μπορούσαν να ζητήσουν τη βοήθεια άλλων πόλεων σε όποια δυσκολία τους παρουσιαζόταν. Έτσι οι ελληνικές πόλεις δεν θα είχαν δεσμούς μεταξύ τους και θα έμεναν διαιρεμένες, που συνέφερε πάρα πολύ τους Πέρσες. Οι Θηβαίοι δεν ήθελαν να διαλύσουν τη συμμαχία τους και να αποδυναμωθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: