3 Οκτωβρίου 2014

Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη.

1. Πού ήταν η έδρα του αυτοκράτορα;
Η έδρα του αυτοκράτορα ήταν η Ρώμη, που ήταν χτισμένη πλάι στον Τίβερη ποταμό και στολισμένη με ναούς, ωραία κτίρια και έργα τέχνης.

2. Πόσος ήταν ο πληθυσμός της και πού διέμεναν οι κάτοικοί της;
Ο πληθυσμός της πλησίαζε το ενάμισι εκατομμύριο και οι περισσότεροι κάτοικοί της διέμεναν σε πολυκατοικίες, μόνο οι πιο εύποροι έμεναν σε μονοκατοικίες.

3. Πού ήταν χτισμένο το παλάτι των αυτοκρατόρων;
Το παλάτι των αυτοκρατόρων ήταν χτισμένο στον Παλατίνο λόφο.

4. Με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι της ρωμαϊκής υπαίθρου;
Οι κάτοικοι της ρωμαϊκής υπαίθρου ήταν γεωργοί, βοσκοί, τεχνίτες και μικροέμποροι.

5. Πώς ήταν η ζωή των μεγαλοϊδιοκτητών γεωργών;
Είχαν μεγάλα και γόνιμα αγροκτήματα, στα οποία ήταν χτισμένα τα σπίτια τους και κοντά τους στάβλοι, ορνιθώνες και αποθήκες. Όλα αυτά τα φρόντιζαν δούλοι.

6. Πώς ήταν η ζωή των μικροϊδιοκτητών γεωργών;
Καλλιεργούσαν μόνοι τους τα κτήματά τους και ζούσαν από τα λιγοστά προϊόντα της παραγωγής τους. Τα παιδιά τους εγκατέλειπαν την ύπαιθρο και έψαχναν δουλειά στο στρατό, στην πόλη, στις τέχνες και στα δημόσια έργα.

7. Πώς διασκέδαζαν οι κάτοικοι της Ρώμης και της υπαίθρου;
Έπαιρναν μέρος στις μεγάλες γιορτές και τους αγώνες που γίνονταν στη Ρώμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: