5 Οκτωβρίου 2014

Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι.


Yeah, you can be the greatest
You can be the best
You can be the King Kong banging on your chest

You can beat the world
You can beat the war
You can talk to God, go banging on his door

You can throw your hands up
You can beat the clock 
You can move a mountain
You can break rocks
You can be a master
Don't wait for luck
Dedicate yourself and you gon' find yourself

Standing in the hall of fame 
And the world's gonna know your name 
'Cause you burn with the brightest flame 
And the world's gonna know your name 
And you'll be on the walls of the hall of fame

You can go the distance
You can run the mile
You can walk straight through hell with a smile

You can be the hero
You can get the gold
Breaking all the records they thought never could be broke

Yeah, do it for your people
Do it for your pride
How are you ever gonna know if you never even try?

Do it for your country
Do it for your name
'Cause there's gonna be a day...

When you're standing in the hall of fame 
And the world's gonna know your name 
'Cause you burn with the brightest flame 
And the world's gonna know your name 
And you'll be on the walls of the hall of fame

Be a champion, be a champion, be a champion, be a champion
On the walls of the hall of fame

Be students
Be teachers
Be politicians
Be preachers

Be believers
Be leaders
Be astronauts
Be champions
Be truth seekers (x2)

Standing in the hall of fame 
And the world's gonna know your name 
'Cause you burn with the brightest flame 
And the world's gonna know your name 
And you'll be on the walls of the hall of fameΔείξτε και εσείς κόκκινη κάρτα στο ρατσισμό και την ξενοφοβία

Δεν υπάρχουν σχόλια: