7 Μαρτίου 2017

Τι έχουμε αύριο;


  1. Αντιγραφή και  ορθογραφία την 1η πρόταση του μαθήματος "Ένα δέντρο ταξιδεύει"
  2. Ανάγνωση ολόκληρο το κείμενο
  3. Να μελετήσουμε τη γραμματική μας για τις καταλήξεις των ρημάτων και να απαντήσουμε στις ασκήσεις στο κόκκινο τετράδιο.
  4. Να λύσουμε τη φωτοτυπία με την προπαίδεια του 10
  5. Να μάθουμε την προπαίδεια του 10.
Η φωτοτυπία για το κόκκινο τετράδιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: