8 Μαρτίου 2017

Τι έχουμε αύριο;


  1. Αντιγραφή, ορθογραφία και ανάγνωση από το κείμενο "Η αλεπού κι ο λέλεκας",
  2. μια φωτοτυπία γλώσσας, που μπροστά έχει το γραμματικό φαινόμενο που μελετήσαμε σήμερα,
  3. μια φωτοτυπία μαθηματικών με την προπαίδεια του 5 και
  4. να μελετήσουμε την προπαίδεια του 5.
Η χθεσινή και η σημερινή φωτοτυπία μαθηματικών


Οι ασκήσεις γλώσσας

Δεν υπάρχουν σχόλια: