27 Νοεμβρίου 2011

12.Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

1. Πώς ήταν οργανωμένη η εκπαίδευση στο Βυζάντιο;

Η εκπαίδευση δεν ήταν υποχρεωτική. Λειτουργούσαν ιδιωτικά και εκκλησιαστικά σχολεία. Οι γονείς πλήρωναν δίδακτρα σε είδος ή χρήματα ανάλογα με το επάγγελμά τους. Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο σε ηλικία έξι ως οχτώ χρόνων.

2.Πώς ήταν οργανωμένο το βασικό σχολείο;

Είχε τέσσερις τάξεις. Στις δύο μικρότερες μάθαιναν να γράφουν, να διαβάζουν και να λογαριάζουν.

Στις μεγαλύτερες τάξεις διδάσκονταν ορθογραφία, γραμματική και αριθμητική και αποστήθιζαν ιστορίες από τον Όμηρο την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ακόμα μάθαιναν να τραγουδούν και να ψέλνουν.

3. Ποια παιδιά φοιτούσαν στα εκκλησιαστικά σχολεία;

Εκεί φοιτούσαν, εκτός από τα παιδιά της πόλης, ορφανά παιδιά (δωρεάν) ή παιδιά από άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας που διακρίνονταν για τη φιλομάθειά τους.

4. Τι γινόταν με τα παιδιά που δεν πήγαιναν σχολείο;

Έμεναν στο σπίτι, έπαιζαν στις αυλές και τους δρόμους και βοηθούσαν τους γονείς τους στις δουλειές.

5. Ποιος αναλάμβανε την αγωγή αυτών των παιδιών;

Την αγωγή αυτών των παιδιών αναλάμβαναν οι γονείς, οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Μάθαιναν στα παιδιά ιστορίες για τη ζωή και τον τόπο τους και πώς να διατηρούν τα έθιμα και τις παραδόσεις τους.

6. Τι γινόταν με τη εκπαίδευση των κοριτσιών;

Τα κορίτσια κοντά στις μητέρες τους μάθαιναν να κεντούν, να πλέκουν και να υφαίνουν.

7. Τι γινόταν με την εκπαίδευση των αγοριών;

Τα αγόρια μάθαιναν τέχνες κοντά σε ειδικούς τεχνίτες. Συνήθως για δύο χρόνια ως άμισθοι μαθητευόμενοι και στη συνέχεια με αμοιβή ή αναζητούσαν αλλού εργασία. Κάθε τεχνίτης μπορούσε να έχει μόνο δύο μαθητευόμενους οι οποίοι έτρεφαν απόλυτο σεβασμό απέναντί του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: