27 Νοεμβρίου 2011

6.Μία νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

1. Γιατί η διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη ήταν δύσκολη;

Η διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη ήταν δύσκολη επειδή:

βρισκόταν πολύ μακριά από τις ακριτικές περιοχές του Δούναβη και της Ανατολής, που δέχονταν εχθρικές επιδρομές.

Ήταν για πολλά χρόνια κέντρο λατρείας του «ρωμαϊκού πανθέου» και ο χώρος που έγιναν σκληρές συγκρούσεις ανάμεσα στους τετράρχες και οι διωγμοί των Χριστιανών.

2. Ποιες αλλαγές έκανε στη διοίκηση και τη θρησκεία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα;

Μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο βυζάντιο.

Εφάρμοσε το διάταγμα των Μεδιολάνων και στήριξε το Χριστιανισμό.

3. Ποιο ήταν το όνομα της νέας πρωτεύουσας;

Το όνομά της ήταν «Νέα Ρώμη», όλοι όμως την έλεγαν Κωνσταντινούπολη και αργότερα Πόλη.

4. Γιατί ήταν η θέση της εξαιρετική;

Εκεί συναντιόνταν οι δρόμοι που ένωναν την Ασία με την Ευρώπη, αλλά και τον Εύξεινο Πόντο με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Εκεί κατέληγε η Εγνατία οδός και ξεκινούσαν οι δρόμοι για την Ανατολή.

5. Γιατί ήταν σημαντικές οι επαρχίες της Ανατολής;

Γιατί για χρόνια τροφοδοτούσαν τη Ρώμη με προϊόντα και πλούτη(αρώματα, μπαχαρικά, μετάξι και κοσμήματα), τα οποία θα κατευθύνονταν τώρα στην Κωνσταντινούπολη.

6. Γιατί οι κάτοικοι των ανατολικών επαρχιών έβλεπαν με συμπάθεια τις επιλογές του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου;

Στήριζαν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, του οποίου η μητέρα , η Ελένη ήταν Ελληνίδα και χριστιανή, γιατί ήταν ελληνόφωνοι και είχαν ασπαστεί το Χριστιανισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: