27 Νοεμβρίου 2011

8. Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

1. Ποιες πράξεις του Κωνσταντίνου βοήθησαν στην καθολική εξάπλωση του χριστιανισμού;

Προτιμούσε χριστιανούς στις δημόσιες θέσεις και στο στρατό.

Συγκάλεσε Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια (325 μ. Χ.) και βοήθησε τους χριστιανούς να λύσουν τις θεολογικές τους διαφορές.

Βαπτίστηκε ο ίδιος χριστιανός, λίγο πριν το θάνατό του.

2. Πότε και από ποιον διακόπηκε η πολιτική αυτή;

Η πολιτική αυτή διακόπηκε το 361 μ. Χ., όταν αυτοκράτορας ανέλαβε ο ανιψιός του Κωνσταντίνου, Ιουλιανός.

3. Ποια μέτρα πήρε ο Ιουλιανός;

Επειδή είχε σπουδάσει αρχαία ελληνική φιλοσοφία και θαύμαζε τους ολύμπιους θεούς και τον ελληνικό πολιτισμό, προσπάθησε να επαναφέρει τη λατρεία της παλιάς θρησκείας και να περιορίσει το χριστιανισμό.

4. Γιατί δεν είχαν αποτέλεσμα τα μέτρα αυτά;

Τα μέτρα αυτά δεν απέδωσαν γιατί η αρχαία θρησκεία ήταν στη δύση της και δε βρήκαν ανταπόκριση στο λαό. Ο Ιουλιανός άλλωστε κυβέρνησε μόνο δύο χρόνια (361-363 μ. Χ.), σκοτώθηκε πολεμώντας τους πέρσες σε ηλικία 32 ετών.

5. Ποιος διαδέχτηκε τον Ιουλιανό και τι έκανε;

Τον Ιουλιανό διαδέχτηκε ο Θεοδόσιος και κήρυξε το Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία.

6. Ποια μέτρα πήρε κατά των ειδωλολατρών;

Έκλεισε τους αρχαίους ναούς, απαγόρευσε τη λατρεία των αρχαίων θεών και όρισε βαρύτατες ποινές για τους παραβάτες.

Κατάργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες (392 μ. Χ.), τα Ελευσίνια μυστήρια και το Μαντείο των Δελφών.

Ανέχτηκε την καταστροφή και τη λεηλασία αρχαίων ναών, μνημείων και έργων τέχνης από φανατικούς χριστιανούς.

7. Πώς ονόμασαν τον Ιουλιανό και το Θεοδόσιο οι χριστιανοί;

Το Θεοδόσιο τον ονόμασαν «Μέγα» και τον Ιουλιανό «Παραβάτη» ή «Αποστάτη».

8. Πώς επιβλήθηκε ο χριστιανισμός;

Ο χριστιανισμός επιβλήθηκε με τη διδασκαλεία των πατέρων της εκκλησίας, όπως οι τρεις ιεράρχες Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Ναζιανζηνός και Ιωάννης Χρυσόστομος, οι οποίοι συνδύασαν την αρχαία ελληνική παιδεία με τα διδάγματα της νέας θρησκείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: