15 Σεπτεμβρίου 2014

Κεφ. 1 Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

     Πότε κατακτήθηκε η Ελλάδα από τους Ρωμαίους και τι φρόντισαν να κάνουν από την αρχή;
Η Ελλάδα κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους το 146 π. Χ. Πρώτη τους φροντίδα ήταν να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους και να τους εμποδίσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους.

 Ποια τακτική εφάρμοσαν οι Ρωμαίοι στη διακυβέρνηση των κατακτημένων Ελλήνων;
Εφάρμοσαν την τακτική του «διαίρει και βασίλευε» (χώρισε και κυβέρνησε).

 Ποια μέτρα πήραν για να το πετύχουν αυτό;
Τα μέτρα που  πήραν ήταν τα εξής: επέβαλαν βαρύτατους φόρους, κατάργησαν τα δημοκρατικά πολιτεύματα, λεηλατούσαν τις καλλιέργειες, αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους και απαγόρευαν την επικοινωνία μεταξύ των ελληνικών πόλεων.

 Ποια ήταν τα αποτελέσματα όλων αυτών των σκληρών μέτρων;
Οι Έλληνες ζούσαν μέσα στη φτώχεια, δεν μετείχαν στη διοίκηση των πόλεών τους, χάνονταν οι σοδειές, μειωνόταν ο ελληνικός πληθυσμός και υπήρχε φόβος, απομόνωση και ανασφάλεια.

 Ποια ήταν η στάση των Ελλήνων απέναντι σ’ αυτά τα σκληρά μέτρα;

Οι Έλληνες, που βρέθηκαν για πρώτη φορά υπόδουλοι, πολλές φορές ξεσηκώθηκαν. Ο ρωμαϊκός στρατός, όμως, κατέπνιγε τις εξεγέρσεις και τιμωρούσε τους υπαίτιους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: