25 Σεπτεμβρίου 2014

Υπενθύμιση Δ τάξης - Εμβαδόν Ορθ.Παραλληλογράμμου

Ας θυμήθούμε από την περσινή χρονιά..

  • τι είναι η περίμετρος;


Το περίγραμμα ενός σχήματος είναι η περίμετρός του.
Υπολογίζουμε την περίμετρο ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου προσθέτοντας όλες τις πλευρές του.


  • τι είναι το εμβαδόν;


H επιφάνεια ενός σχήματος είναι το εμβαδόν του.
Υπολογίζουμε το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου πολλαπλασιάζοντας τα μήμη δύο διαδοχικών πλευρών.

θεωρία για το εμβαδόν

Δεν υπάρχουν σχόλια: