24 Σεπτεμβρίου 2014

Κεφάλαιο 2. Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους.

1. Τι έκαναν οι Ρωμαίοι όταν γνώρισαν από κοντά τον πολιτισμό των Ελλήνων;
     Οι Ρωμαίοι γοητεύτηκαν από τους ναούς, τα αγάλματα, τα στάδια και τις γιορτές των Ελλήνων. Γνώρισαν δασκάλους και δημιουργούς και θαύμασαν την πρόοδό τους στα γράμματα και τις τέχνες.

2. Τι συνέπειες είχε στη στάση των Ρωμαίων η γνωριμία τους με τον ελληνικό πολιτισμό;
     Η γνωριμία των Ρωμαίων με τον ελληνικό πολιτισμό τους έκανε  να αλλάξουν την αρχικά σκληρή τους στάση και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, για να κάνουν παρόμοια έργα στη Ρώμη και σε ολόκληρη την αυτοκρατορία.

3. Ποιες ήταν οι επιδράσεις του ελληνικού πολιτισμού στους Ρωμαίους;

● κτίζουν σπίτια και κτήρια με ελληνικά σχέδια και τα στολίζουν με αγάλματα και έργα τέχνης Ελλήνων τεχνιτών.
● μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα.
● παίρνουν Έλληνες δασκάλους και στέλνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
● καλλιεργούν τη λατινική γλώσσα και μεταφράζουν σ’ αυτή αρχαία ελληνικά έργα.
● Ρωμαίοι αυτοκράτορες δαπανούν χρήματα για να φτιάξουν θαυμαστά έργα στην Αθήνα και σε άλλους ελληνικούς χώρους.

4. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας των Ελλήνων και των Ρωμαίων;
    Από τη συνύπαρξη και τη συνεργασία των δύο λαών, δημιουργήθηκε ένας νέος πολιτισμός ο ελληνορωμαϊκός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: