30 Σεπτεμβρίου 2014

Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα


Η ενέργεια είναι το φυσικό μέγεθος που προκαλεί τις διάφορες μεταβολές στον υλικό κόσμο.

Η ενέργεια δεν είναι ορατή ή απτή, δεν έχει ούτε μάζα, ούτε όγκο, ούτε πυκνότητα. Αλλά την καταλαβαίνουμε από το έργο που  παράγεται, διότι κάθε φορά που κάνουμε κάτι, καταναλώνουμε ενέργεια.

Χημική ονομάζουμε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο πετρέλαιο, στα τρόφιμα, στα ξύλα. Η χημική ενέργεια απελευθερώνεται κατά την καύση, που είναι μια χημική αντίδραση.


Ηλεκτρική ονομάζουμε την ενέργεια που μεταφέρεται από το ηλεκτρικό ρεύμα.

 

Πυρηνική ονομάζουμε την ενέργεια που απελευθερώνετα κατά τη σχάση των πυρήνων.
Δεν θα επεκταθούμε πολύ σε αυτή την έννοια, όσοι ομως θέλετε να δείτε μια προσομοίωση της πυρηνικής σχάσης κλικ πρώτα εδώ και μετά στην εικόνα που θα εμφανιστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: