15 Σεπτεμβρίου 2014

Σχήματα Λόγου

Ας θυμηθούμε από την περσινή χρονιά τα βασικά σχήματα λόγου που ασχοληθήκαμε.

Παρομοίωση είναι το σχήμα λόγου το οποίο εντοπίζει μια ομοιότητα μεταξύ δύο προσώπων ή αντικειμένων.  Χαρακτηριστικές λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι : σαν, όπως, καθώς (και σε παλαιότερα κείμενα το ως). 
Π.χ. Ο Διονύσης είναι πονηρός σαν αλεπού.

Κυριολεξία έχουμε όταν χρησιμοποιούμε τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τα ρήματα, τα επιρρήματα και τις μετοχές με την πραγματική τους σημασία.
Π.χ. Τα μαλλιά της Μαρίας είναι μαύρα.

Μεταφορά έχουμε όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις με αλλαγμένη λίγο τη σημασία τους, χωρίς όμως να έχει χάσει τελείως την αρχική της έννοια.
Π.χ. Μαυρή ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες.

Θυμηθείτα ξανά για τη σημασία των λέξεων από το βιβλίο της γραμματικής.

Και λίγη εξάσκηση από το συνάδελφο Γιάννη Σαλονικίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: