14 Ιανουαρίου 2014

Θυμαμαι τους Δεκαδικούς αριθμούς (2)

Οι δεκαδικοί αριθμοί μπορούν να μετατραπούν σε δεκαδικά κλάσματα και το αντίστροφο, τα δεκαδικά κλάσματα μπορούν να μετατραπούν σε δεκαδικούς αριθμούς.
π.χ το 0,4 γίνεται 4/10         το  25/100 γίνεται 0,25  και αντίστροφα.

Για να μετατρέψουμε το δεκαδικό αριθμό σε κλάσμα:

  • γράφουμε ολόκληρο τον αριθμό χωρίς την υποδιαστολή στη θέση του αριθμητή
  • και στη θέση του παρονομαστή γράφουμε το 1 και βάζουμε τόσα μηδενικά όσα ήταν και τα δεκαδικά ψηφία.

παράδειγμα: το 1,36 γίνεται κλάσμα με αριθμητή το 136 και παρονομαστή το 100, γιατί έχει δύο δεκαδικά ψηφία, δηλαδή 136/100.

Για να μετατρέψουμε το δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό:

  • γράφουμε μόνο τον αριθμητή
  • χωρίζουμε με την υποδιαστολή, από δεξιά προς τα αριστερά, τόσα ψηφία όσα μηδενικά είχε ο παρονομαστής.
παράδειγμα: από το 13/10 γράφουμε τον αριθμητή 13 και βάζουμε την υποδιαστολή μπροστά από το 3 ( δηλαδή 1,3 ) γιατί ο παρονομαστής έχει ένα μόνο μηδενικό.


Για να παίξουμε με την μετατροπή των αριθμών:
Κάνοντας κλικ εδώ αν ταιριάξετε το σωστά ζευγάρια δεκαδικών αριθμών και κλασμάτων θα εμφανιστεί μια εικόνα.
Αν κάνετε κλικ εδώ θα μπορέσετε να σχηματίσετε τα δικά σας δεκαδικά (και όχι μόνο) κλάσματα. Γράφεις κάτω δεξιά το κλάσμα σου και μόλις πατήσεις το calculate (υπολόγισε) θα εμφανιστεί ο δεκαδικός αριθμός στο γαλάζιο πλαίσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: