19 Ιανουαρίου 2014

Ο Κλεισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία

Οι Αθηναίοι έδιωξαν τον Ιππία και την εξουσία ανέλαβε ο Κλεισθένης, ο αρχηγός της δημοκρατικής παράταξης. Ο Κλεισθένης διαίρεσε τους Αθηναίους σε δέκα φυλές και φρόντισε όλοι να έχουν ίσα δικαιώματα. Τη μεγαλύτερη εξουσία είχε η εκκλησία του δήμου.

Όταν οι Αθηναίοι έδιωξαν τον Ιππία, την εξουσία στην Αθήνα ανέλαβε ο Κλεισθένης, ο οποίος έκανε τις εξής αλλαγές:


  1. Χώρισε τους πολίτες σε 10 φυλές. Τα μέλη της κάθε φυλής προέρχονταν από όλες τις τάξεις της κοινωνίας. Έτσι πλέον οι Αθηναίοι δεν χωρίζονταν σε πλούσιους και φτωχούς και είχαν ίσα δικαιώματα. Επίσης κάθε φυλή εξέλεγε ένα στρατηγό και πενήντα βουλευτές τυχαία με κλήρο, οπότε όλοι οι πολίτες είχαν την πιθανότητα να γίνουν βουλευτές.
  2. Με βάση τις δέκα φυλές οργάνωσε και τη βουλή των πεντακοσίων, όπου έργο τους ήταν να προετοιμάζουν τα θέματα που θα συζητούνται στην εκκλησία του δήμου.
  3. Στην εκκλησία του δήμου, δηλαδή όταν έκαναν συνέλευση όλοι οι Αθηναίοι πολίτες, ψήφιζαν τους νόμους, συζητούσαν και έπαιρναν αποφάσεις για όλα τα σημαντικά ζητήματα της πόλης. Επίσης όλοι μπορούσαν να πάρουν το λόγο και να πουν τη γνώμη τους.
  4.  Τέλος, ένα σημαντικό μέτρο που έλαβε ο Κλεισθένης ήταν ο οστρακισμός. Κάθε πολίτης έγραφε πάνω σε ένα σπασμένο αγγείο (όστρακο) το όνομα του πολιτικού που θεωρούσε επικίνδυνο. Ύστερα μετρούσαν τις ψήφους και όποιος συγκέντρωνε πάνω από 6.000 εξοριζόταν για 10 χρόνια από την Αθήνα. 
Αθηναίοι πολίτες παίρνουν όστρακα για να ψηφίσουν

Στο μεταξύ η πόλη της Αθήνας είχε μεγαλώσει καθώς είχαν εγκατασταθεί πολλοί ξένοι , κυρίως έμποροι. Αυτοί ήταν νέοι πολίτες που δεν είχαν πάρει μέρος στις συγκρούσεις των προηγούμενων χρόνων. Έτσι επικράτησε για μεγάλο διάστημα ηρεμία στην πόλη.

Λόγω των ήρεμων συνθηκών που επικρατούν στην πόλη και χάρη στις αλλαγές που έκανε ο Κλεισθένης, θεωρείται θεμελιωτής της Δημοκρατίας.

Γιατί πιστεύεις ο Κλεισθένης διάλεξε σε κάθε φυλή να υπάρχουν όλες οι κοινωνικές τάξεις; Τι ήθελε να πετύχει κατά τη γνώμη σου;
Το σημαντικότερο πρόβλημα των προηγούμενων συγκρούσεων μεταξύ των πολιτών ήταν το γεγονός ότι ήταν χωρισμένοι σε πλούσιους και φτωχούς. Με τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη οι πλούσιοι έπαψαν να είναι μια ισχυρή τάξη από μόνοι τους και ανακατεύτηκαν και με τον υπόλοιπο λαό. Με αυτό τον τρόπο ο Κλεισθένης και κατάφερε να μειώσει τη δύναμη των ευγενών και όλοι οι πολίτες να έχουν πλέον ίσα δικαιώματα. Έτσι για πολλά χρόνια επικράτησε ηρεμία στην πόλη της Αθήνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: